Mời bạn bè và giành 30.000 YEE

Đặc biệt cho người Việt Nam: Tải về YeeCall miễn phí, nhận 100YEE (2 Đô La Mỹ) ngay! Mời bạn bè và nhận tới 30000YEE. Nhấp để nhận 2 Đô La Mỹ ngay bây giờ! https://ws92t.app.goo.gl/z576

Image for post
Image for post

Sự kiện giới thiệu YeeCall được giành riêng cho người dùng YeeCall Việt Nam. Bằng cách giới thiệu bạn bè tải xuống và đăng ký YeeCall, cả bạn và bạn của bạn đều có thể nhận được 100YEE. Lượng YEE tối đa mà mỗi người tham dự có thể nhận được là 30.000.

Đừng bỏ lỡ cơ hội giành được 30.000 YEE! Tất cả những gì bạn cần làm là nhấn vào nút giới thiệu! Các bạn xem chi tiết hướng dẫn các bước chơi phía dưới.

Thời gian sự kiện: Kết thúc vào 30/6 (Thứ 7) 23:59:59 giờ VN
Thời gian nhận phần thưởng: Trước 7/7 (Thứ 7) 23:59:59 giờ VN

Tham gia để giành được 30.000 YEE ngay bây giờ: https://yeeweb.yeecall.com/wactivity/invite/friend

Các bước chơi:

Bước 1. Nhấn vào tin nhắn được ghim “Mời bạn bè để giành YEE”

Image for post
Image for post

Bước 2. Xem trang sự kiện và nhấn vào “Chia sẻ link và giành YEE”

Image for post
Image for post

Bước 3. Chia sẻ link giới thiệu của bạn với bạn bè thông qua Facebook, Messenger, Whatsapp, Zalo, Telegram hoặc các kênh khác.

Image for post
Image for post

Nếu bạn không thể tìm thấy kênh bạn muốn chia sẻ, bạn có thể bấm vào “Sao Chép Link” và chia sẻ url giới thiệu trực tiếp với kênh.

Image for post
Image for post

Bước 4. Sau khi bạn chia sẻ link giới thiệu của mình, bạn có thể xem số lượng click mà link giới thiệu nhận được

Image for post
Image for post

Bước 5. Sau khi hoạt động kết thúc, YeeCall sẽ xem xét và tính toán các lời mời hợp lệ* của bạn và phát phần thưởng vào YeeWallet của bạn, vì vậy đừng quên kích hoạt YeeWallet và nhắc nhở bạn bè của bạn kích hoạt YeeWallet.

Image for post
Image for post

*Lời mời hợp lệ: những người dùng bạn đã mời tải xuống và đăng ký YeeCall thông qua liên kết giới thiệu của bạn.

CHÚ Ý: Yee team sẽ loại và ban các tài khoản cố gắng kiếm YEE với hành vi lừa đảo.

Tham gia Yee Vietnam Group để tìm hiểu thêm về hoạt động này:http://doodle.yeecall.com/shares/invites?id=5b237710e4b014acf0ab35da

Written by

A decentralized, high-performance infrastructure for the Internet of everything in 5G era 🔗Site: yeeco.io, Twitter: @YeeCoOfficial, Telegram: @yeeofficialgroup

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store